GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban

működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és

szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének

támogatása című pályázat

 

Pályázat célja

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása

révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá

fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT

mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások

által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és

versenyképességének növekedése.

 

Pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében

hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT

ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT

ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek:

·         mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

·         rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot

jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

továbbá

·         az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább

50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

o 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

o 5821 Számítógépes játék kiadása

o 5829 Egyéb szoftverkiadás

o 6110 Vezetékes távközlés

o 6120 Vezeték nélküli távközlés

o 6130 Műholdas távközlés

o 6190 Egyéb távközlés

o 6201 Számítógépes programozás

o 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

o 6203 Számítógép-üzemeltetés

o 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

o 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

o 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

o 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

·         éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

·         a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és

ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől

alkalmaznak.

·         Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre

irányulhat:

o 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

o 5821 Számítógépes játék kiadása

o 5829 Egyéb szoftverkiadás

o 6110 Vezetékes távközlés

o 6120 Vezeték nélküli távközlés

o 6130 Műholdas távközlés

o 6190 Egyéb távközlés

o 6201 Számítógépes programozás

o 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

o 6203 Számítógép-üzemeltetés

o 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

o 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

o 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

o 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Támogatható tevékenységek köre

· IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása,

továbbfejlesztése, tesztelése

· új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet

kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

· nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl.

termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel

· piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó

szolgáltatások igénybevétele)

· tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás

és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több

nyelven elérhető)

· szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása

· külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

 

Pénzügyi feltételek

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege:
1. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül

10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében

minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.


2. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül

10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők

esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40

%-a lehet.

 

A kölcsön összege:


1. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül

10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében

minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.


2. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül

10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők

esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Benyújtási határidő

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.

 

Horváth Anikó
Ügyvezető

+36-46-572-907

info@rakocziprogramiroda.hu
http://rakocziprogramiroda.hu

A Rákóczi Programiroda:

A II. Rákóczi Ferenc Programiroda Nonprofit Kft olyan tanácsadó szervezet, amely képes a vállalati kört-, az állami szférát- és a non-profit szektort érintő fejlesztési, pályázati és menedzsment igények azonnali lekövetésére, elemzésére és hatékony megoldások kidolgozására.

Elérhetőségeink:

(46) 572-907

info@rakocziprogramiroda.hu

www.rakocziprogramiroda.hu

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.